DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pielęgnacja żywopłotów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie m. Świdnica. CPV 77342000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-26
Nazwa zadania Pielęgnacja żywopłotów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie m. Świdnica. CPV 77342000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.23.2014.AK
Termin składania ofert 2014-03-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

  23-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.03.2014 r.)

 

23-14 Informacja z otwarcia ofert (06.03.2014 r.)

23-14 Ogłoszenie o zmówieniu (26.02.2014 r.)

 

23-14 SIWZ z załącznikami Nr 1-6

23-14 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)

Specyfikacje techniczne

Przedmiar

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037