DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie przeglądów rozszerzonych, 5 - letnich 359 obiektów mostowych i 251 przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-24
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych, 5 - letnich 359 obiektów mostowych i 251 przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.20.2014
Termin składania ofert 2014-03-07 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  20-2014-ogloszenie o zamowieniu 24-02-2014

20-2014-siwz 24-02-2014

20-2014-zalaczniki 1-7 w wersji edytowalnej 24-02-2014

20-2014-materialy dodatkowe 24-02-2014

20-2014-zmiana siwz 27-02-2014

20-2014-materialy dodatkowe 27-02-2014

20-2014-odpowiedzi na pytania 03-03-2014

20-2014-ogloszenie o zmianie ogloszenia 03-03-2014

20-2014-odpowiedz na pytanie 04-03-2014

20-2014-ogloszenie o zmianie ogloszenia 04-03-2014

  20-2014-zbiorcze zestawienie ofert

  20-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14-04-2014

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037