DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Trzebień od 01.04.2014 do 31 grudnia 2014r. do godziny 24:00. Drukuj Email
z dnia: 2014-02-20
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Trzebień od 01.04.2014r. do 31 grudnia 2014r. do godziny 24:00.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.12.2014
Termin składania ofert 2014-03-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

12_14_ogloszenie o zamowieniu

12_14_siwz

12_14_specyfikacja

12_14_edytowalny formularz oferty

12_14_zmiana siwz

12_14_siwz_03032014

12_14_ogloszenie o zmianie ogloszenia

12_14_edytowalny formularz oferty_03032014

 

12_14_otwarcie ofert

12_14_uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :