DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. CPV 71.52.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. CPV 71.52.00.00-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.110.2016
Termin składania ofert 2016-08-31 10:00 Po Terminie


Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej i ekspertyz dla 38 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej i ekspertyz dla 38 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.101.2016
Termin składania ofert 2016-08-12 09:00 Po Terminie


Wykonanie prac projektowych oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji pn. : Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Wykonanie prac projektowych oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji pn. : Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.104.2016
Termin składania ofert 2016-08-29 10:00 Po Terminie


Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu oławskiego i części wrocławskiego. CPV 90630000-2, CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-26
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu oławskiego i części wrocławskiego. CPV 90630000-2, CPV 90620000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.97.2016
Termin składania ofert 2016-09-08 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2016
Termin składania ofert 2016-06-01 10:00 Po Terminie


Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-20
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 09:00 Po Terminie


Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.41.2016
Termin składania ofert 2016-07-11 10:00 Po Terminie


Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 10:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 90640000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2016
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie


Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.48.2016.AK
Termin składania ofert 2016-06-09 10:00 Po Terminie


Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku”
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-05 10:30 Po Terminie


Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.40.2016
Termin składania ofert 2016-04-26 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-03
Nazwa zadania PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2016
Termin składania ofert 2016-04-12 10:00 Po Terminie


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-31
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-11 10:00 Po Terminie


Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-18
Nazwa zadania Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2016.AK
Termin składania ofert 2016-03-30 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie »

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :