DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego Drukuj Email
z dnia: 2009-10-20
Nazwa zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego” CPV : 45000000-8, 45233121-3, 45232451-8, 45233290-8
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/160/09
Termin składania ofert 2009-08-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 071 39 17 171, fax 071 39 17 105
Załączniki

 

 

160-09ogloszenie o wyborze 2

ogloszenie o wyborze oferty160-09 pytanie 10

160-09-zmiana-ogloszenia


160-09-zmiana-siwz-www


 

 

  160-09-bilans-robt-ziemnych-2003

 

160-09-kosztorys ofertowy

  160-09-org-ruchu-docelowe-sytuacja

160-09-pytania-1-9-odpowiedzi-www

 

organizacja ruchu tymczasowego 403

wycinka drzew

160-09 ogloszenie

160-09 siwz

pbiw

sstwiorb


 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037