DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-10
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2018
Termin składania ofert 2018-07-27 12:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

61_2018-ogloszenie-o-zamowieniu

61_2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-SIWZ

61_2018-OPZ-28-06-2018

61_2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-SIWZ

61_2018-Zał-nr-10-do-SIWZ

61_2018-Zał-nr-11-do-SIWZ

61_2018-Zał-nr-12-do-SIWZ

61_2018-TOM-III-SIWZ-PFU

61_2018-TOM-V-SIWZ-materiały-informacyjne-wyjsciowe

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :