DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2018
Termin składania ofert 2018-05-09 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

41_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-04-16

41_2018 TOM I - SIWZ_2018-04-16

41_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-04-16

Zał_nr 10 do SIWZ

Zał_nr 11 do SIWZ

Zał_nr 12 do SIWZ

41_2018 załączniki do SIWZ_2018-04-16 w_edyt

41_2017 TOM II WARUNKI KONTRAKTU 2018-04-16

41_2018 TOM III SIWZ - PFU

41_2018 TOM IV SIWZ - wykaz płatności

41_2018 TOM V SIWZ - materiały informacyjne

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037