Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2018-01-26
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.6.2018
Termin składania ofert 2018-03-06 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

6_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2018-01-26

6_2018 Tom I - SIWZ_2018-01-26

6_2018 załączniki do SIWZ_edytowalne_2018-01-26

Zał. nr 10 do siwz

Zał. nr 11 do SIWZ

Zał. nr 12 do siwz

6_2018 Tom II - Warunki kontraktu 2018-01-26

6_2018 Tom III - Opis przedmiotu zamowienia - PFU

6_2018 Tom IV - Wykaz płatności

6_2018 Tom V - Materiały informacyjne

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-02-22

6_2018 zmiana SIWZ_2018-02-22