Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj
z dnia: 2017-12-27
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.155.2017
Termin składania ofert 2018-03-02 11:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  155_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

155_2017 siwz

155_2017-opz

  155_2017-tom-ii-siwz-warunki-kontraktu

155_2017-tom-iii-siwz-pfu

155_2017-tom-iv-siwz-wykaz-platnosci

155_2017-tom- v-siwz-materialy-informacyjne

 

  2720_155_2017-pytanie-12-i-odp-zmiana-siwz

2720_155_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

2720-155-2017-pyt-5-6-7-9-10-11-13-odp-zmiana-siwz

2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2

 

2720-155-2017-pyt-i-odp-zmiana-siwz-06-02-2018

  2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3

2720-155-2017-zal-do-siwz-www-edytowalne

  2720-155-2017-uzupeln-do-SIWZ-www-06-02-2018

 

 

 

2720-155-2017-zmiana-siwz-22-02-2018

2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-4