DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-29
Nazwa zadania Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2017
Termin składania ofert 2018-03-05 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

132_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2017-11-29

132_2017 SIWZ TOM I _2017-11-29

132_2017 załączniki 1-9 do SIWZ 2017-11-29

132_2017 JEDZ 2017-11-29

TOM II SIWZ - WARUNKI KONTRAKTU

TOM III - PFU

TOM IV SIWZ - WYKAZ PŁATNOŚCI

TOM V SIWZ - MATERIAŁY WYJŚCIOWE

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-12-19

132_2017 pyt_1-2 i zmiana siwz_2017-12-19

132_2017 TOM II - WARUNKI KONTRAKTU 2017-12-19

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-01-11

132_2017 pyt_i odp_2018-01-11

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-01-25

132_2017 zmiana SIWZ_2018-01-25

zał. nr 10 do SIWZ

zał. nr 11 do SIWZ

zał. nr 12 do SIWZ

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-02-07

132_2017 pyt_i odp_2018-02-07

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037