DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ( od wiaduktu kolejowego do sygnalizacji świetlnej - ul. Kasztelańska ). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-07
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ( od wiaduktu kolejowego do sygnalizacji świetlnej - ul. Kasztelańska ).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.66.2017
Termin składania ofert 2017-07-26 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Geborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 172, 17 39 17 166, 17 39 17 110
Załączniki

66_2017 ogoszenie o zamwieniu strzegom

66_2017 siwz strzegom

66_2017_opz strzegom

66_2017 kosztorys ofertowy_strzegom

66_2017 kosztorys ofertowy_strzegom

66_2017 zaczniki

66_2017 stwiorb strzegom

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :