DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 w formule zaprojektuj i wybuduj. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-03
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.120.2015
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

120_15_ogloszenie o zamowieniu

120_15_siwz

120_15 siwz

120_15_pfu

120_15_dokumentacja

120_15_odpowiedzi na pytania_15 01 2016

120_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia_15 01 2016

120_15_odpowiedzi na pytania_10 02 2016

120_15_pyt_nr 23_10 02 2016

120_15_pyt nr 25_rys-starysleszow_10 02 2016

120_15_zal nr 8_do_siwz_10 02 2016

120_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia_10 02 2016

120_15_odpowiedzi na pytania_25 02 2016

120_15_zalacznik nr 9 do siwz_25 02 2016

120_15_ogloszenie o zmianie ogloszenia_25 02 2016

120_15_odpowiedzi na pytania _ 03 03 2016

120_15_zbiorcze zestawienie ofert

120_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :