DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 35+810 – 36+460 (650 mb) Oława – Nowy Otok. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-31
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 35+810 – 36+460 (650 mb) Oława – Nowy Otok. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.118.2015
Termin składania ofert 2016-01-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 171, 71 39 17 110
Załączniki

118-15 ogloszenie o zamowieniu

118-15 siwz

118-15 siwz

sstwiorb

118_2015 odpowiedzi na pytania 18_01_2016

118_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 18_01_2016

118_2015 sst d-04_10_01 podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo - 18_01_2016

118_2015 odpowiedzi na pytania 21_01_2016

 

118_2015 zbiorcze zestawienie ofert 26_01_2016

118_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert 16_02_2016

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :