DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 348 odcinkami. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-21
Nazwa zadania Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 348 odcinkami.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.117.2015
Termin składania ofert 2016-01-11 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  2720-117-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-117-2015-siwz

2720-117-2015-kosztorys-ofertowy

2720-117-2015-kosztorys-ofertowy-edytowalny

2720-117-2015-stwiorb

  2720-117-2015-pyt-1-i-odp-www

  117-2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-01-07

117-2015 ZMIANA SIWZ  2016-01-07

117-2015 KOSZTORYS OFERTOWY -edytowalny- zmiana  2016-01-07

117-2015 załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

  117-2015 zmiana siwz 2016-01-08

  2720-117-2015-zbiorcze-zestawienie-ofert

2720-117-2015-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :