DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-07
Nazwa zadania Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.89.2015
Termin składania ofert 2015-12-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 171, 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

89-15 ogloszenie o zamowieniu

89-15 siwz

pfu kamieniec zabkowicki

89_2015 siwz edyt

89-15 odpowiedzi na pytania od 1 do 24

ekspertyza mostu

89_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :