DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Strupina-Skokowa wraz z budową chodnika od km 36+438 do 38+976 dł. odcinka 2,538 km Skokowa - Strupina. Remont drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku od km 25+050 do km 26+200 dł. odcinka 1,150 km Miłosławice-Świętoszyn. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Strupina-Skokowa wraz z budową chodnika od km 36+438 do 38+976 dł. odcinka 2,538 km Skokowa - Strupina. Remont drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku od km 25+050 do km 26+200 dł. odcinka 1,150 km Miłosławice-Śiętoszyn
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2015.AK
Termin składania ofert 2016-01-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert ( w dniu 05.01.2016r.)

 

Pytania i odpowiedzi ( pytania nr 24-25 )

 

 

Pytania i odpowiedzi (pytania nr 19-23)

Projekt organizacji ruchu

 

Poprawiona ST D-05.03.05a

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Poprawiony kosztorys ofertowy - zał. nr 2   OBOWIAZUJACY

 

Pytania i odpowiedzi (pytania nr 2-18)

PT -przekroje

Rysunek - umocnienie przy ścieżce

Opinia geotechniczna

 

 

Pytania i odpowiedzi (Pytanie nr 1)

Obowiązujaca ST  D-05.03.05b

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ ( nr 1 - nr 7 )

STWiORB

projekt chodnika i kanalizacji skokowa

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :