DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 10,880 do km 13,150. CPV 45234100-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-17
Nazwa zadania Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 10,880 do km 13,150. CPV 45234100-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.108.2015
Termin składania ofert 2015-12-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

108_2015 ogloszenie o zamowieniu 17_11_2015

108_2015 siwz 17_11_2015

108_2015 wersja edytowalna siwz 17_11_2015

108_2015 zalacznik nr 10 materialy dodatkowe 17_11_2015

108_2015 zbiorcze zestawienie ofert 02_12_2015

108_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08_12_2015

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :