DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn – Wołów km 24+350 - 27+800 (długość 3,450 km ). Drukuj Email
z dnia: 2015-10-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn –Wołów km 24+350 - 27+800 (długość 3,450 km)
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.93.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-17 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.11.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi (Pytanie 1 - 4 )

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 / ZMIANA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne  ( nr 1 - 7 )  do SIWZ

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :