DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-23
Nazwa zadania Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2015
Termin składania ofert 2015-10-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

74_2015_ogloszenie o zamowieniu

74_2015_siwz

74_2015_zalacznik nr 2 do siwz_kosztorysy ofertowe

74_2015_siwz edytowalna

74_15_PB

74_15_PW

74_2015_odpowiedzi na pytania_07_10_2015

74_15_specyfikacje _branza sanitarna - kanalizacja deszczowa_07_10_2015

74_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia_07_10_2015

74_2015_odpowiedzi na pytania_14_10_2015

74_2015_zalacznik nr 2 do siwz_kosztorysy ofertowe_14_10_2015

74_2015_specyfikacja_nawierzchnia z ba wg wt 1 i 2 z 2010_14_10_2015

74_2015_specyfikacja_nawierzchnia tuczniowa_14_10_2015

74_2015_dokumentacja geologiczna cz1_14_10_2015

74_2015_dokumentacja geologiczna cz2_14_10_2015

74_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia_14_10_2015

 

74_2015_zbiorcze zestawienie ofert

74_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :