DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja sygnalizacji świetlnych wraz ze zmianami programów sygnalizacji świetlnych w m. Bolesławiec z podziałem na 4 zadania: 1. skrzyżowanie al. 1000-lecia – ul. Spółdzielczej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 2. skrzyżowanie Jeleniogórska – Podgórna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 3. skrzyżowanie Tamka – Grunwaldzka – S. Staszica i Tamka – T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 4. skrzyżowanie Zgorzelecka – Wesoła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297. CPV 45233294-6, 71322500-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-09-22
Nazwa zadania Modernizacja sygnalizacji świetlnych wraz ze zmianami programów sygnalizacji świetlnych w m. Bolesławiec
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.71.2015
Termin składania ofert 2015-10-13 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

71-15 ogloszenie o zamowieniu

71-15 siwz

MVI_2284_Tamka

MVI_2286_Wesoła

MVI_2288_wahania wysięgników-Wesoła

MVI_2289_jak wyżej_2

MVI_2290_Łokietka - Kubika

MVI_2291_Jeleniogórska - Podgórna

MVI_2294_Chrobrego - Tysiąclecia

dokumentacja

program f-u_bolec_4skrzy

 

71-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

71-15 odpowiedzi na pytania od 1 do 7

 

71_2015 zbiorcze zestawienie ofert

 

 

71-15 ogloszenie o wyborze zad 1

71-15 ogloszenie o wyborze zad 2

71-15 ogloszenie o wyborze zad 3

71-15 ogloszenie o wyborze zad 4

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :