Remont odcinków dróg wojewódzkich: odcinek 1 - DW 340 w km 74+700 - 75+000 (300 mb) Dobroszyce-Nowosiedlce, odcinek 2 - DW 451 w km 12+300-12+600 (300 mb) Solniki Wielkie-Bierutów. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2015-09-23
Nazwa zadania Remont odcinków dróg wojewódzkich: odcinek 1 - DW 340 w km 74+700 - 75+000 (300 mb) Dobroszyce-Nowosiedlce, odcinek 2 - DW 451 w km 12+300-12+600 (300 mb) Solniki Wielkie-Bierutów. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.79.2015
Termin składania ofert 2015-10-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  79_2015 ogloszenie o zamowieniu 23_09_2015

79_2015 siwz 23_09_2015

79_2015 zalacznik 10 - materialy dodatkowe 23_09_2015

79_2015 siwz wersja edytowalna 23_09_2015

79_2015 zmiana siwz 23_09_2015

79_2015 kosztorys ofertowy - zalacznik nr 2 23_09_2015

79_2015 zbiorcze zestawienie ofert 08_10_2015

79_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15_10_2015