DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie droga nr 382, 383 i 384 oraz powiecie dzierżoniowskim droga nr 382 i 384. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-09-21
Nazwa zadania Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie droga nr 382, 383 i 384 oraz powiecie dzierżoniowskim droga nr 382 i 384. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2015
Termin składania ofert 2015-10-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  68_2015 ogloszenie o zamowieniu 21_09_2015

68_2015 siwz 21_09_2015

68_2015 siwz wersja edytowalna 21_09_2015

68_2015 zalacznik 8 materialy dodatkowe 21_09_2015

68_2015 odpowiedzi na pytania 29_09_2015

68_2015 zbiorcze zestawienie ofert 06_10_2015

68_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_10_2015

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :