DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 Jagodzin – Piaseczna w km 58+880 – 59+860, długość 0,980km. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-06
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 Jagodzin – Piaseczna w km 58+880 – 59+860, długość 0,980km.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2015
Termin składania ofert 2015-09-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

61_2015_ogloszenie o zamowieniu

61_2015_siwz

61_2015_specyfikacje

61_2015_zalacznik nr 2 do siwz-kosztorys ofertowy

61_2015_siwz edytowalna

61_2015_odpowiedzi na pytania

61_2015_ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

61_2015_zbiorcze zestawienie ofert

61_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :