DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328 w km 73+891 w m. Złotoryja wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7; 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-22
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328 w km 73+891 w m. Złotoryja wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7; 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fakx 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

65-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.10.2015 r.)

65-15 Informacja z otwarcia ofert

65-15 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (01.09.2015 r.)

 

  65-15 Ogłoszenie o zamówieniu (21.08.2015 r.)

65-15 SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

  65-15 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :