DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-12
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-27 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dn. 27.08.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi - pytanie nr 1

 

Ogłoszenie  o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne nr 1 - 7  do SIWZ

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :