DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.50.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk/Dorota Woronicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew.12/20, tel. 71 / 36 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

50-15 Wynik

50-15 Informacja z otwarcia ofert (19.08.2015 r.)

 

50-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.08.2015 r.)

50-15 Odpowiedzi na pytania 12-08-2015

 

50-15 Ogłoszenie o zmówieniu (31.07.2015 r.)

50-15 SIWZ (31.07.2015 r.)

Dokumentacja projektowa

   50-15 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :