DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2015.AK
Termin składania ofert 2015-07-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 (19) wew. 20, 71/39 17 233, fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

37-15 wynik

37-15 informacja z otwarcia

37-15 pytania - odpowiedzi

 

 

37-15 ogłoszenie

37-15 SIWZ

 

PW

mapa

uzgodnienia

ST

opinia geotechniczna

 

37-15 załączniki edytowalne

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :