DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ul. Pawłowickiej km 2.414 linii 326. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-08
Nazwa zadania Wykonanie zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ul. Pawłowickiej km 2.414 linii 326.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2721.115.2015
Termin składania ofert 2015-06-12 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_115_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_115_2015_zalacznik nr 2_propozycja cenowa_edyt

1_115_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 

1_115_2015_informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037