DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6. NOWA NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec – Lwówek Śląski”. CPV 71320000-7, 45233120-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-01
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6. NOWA NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec – Lwówek Śląski”. CPV 71320000-7, 45233120-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.42.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

 

 

42-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.11.2015 r.)

  42-15 Informacja z otwarcia ofert

 

42-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.09.2015 r.)

42-15 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (04.09.2015 r.)

42-15 SIWZ (04.09.2015 r.)

42-15 Program funkcjonalno-użytkowy (04.09.2015 r.)

42-15 Załączniki Nr 1-8 edytowalne (04.09.2015 r.)

 

  42-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.08.2015 r.)

  42-15 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (14.08.2015 r.)

42-15 Załącznik do pytania Nr 67

 

  42-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.07.2015 r.)

42-15 Odpowiedzi na pytania (31.07.2015 r.)

 

  42-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.07.2015 r.)

42-15 Odpowiedzi na pytania (23.07.2015 r.)

Wyciąg z przeglądów obiektów mostowych

 

42-15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.07.2015 r.)

42-15 Odpowiedzi na pytania (09.07.2015 r.)

   

42-15 Ogłoszenie o zamówieniu (01.06.2015 r.)

  42-15 SIWZ

Program funkcjonalno - użytkowy

 Załączniki do Programu funkcjonalno - użytkowego

załącznik nr 1

  załącznik nr 2 

załącznik nr 3

  załącznik nr 4 

załącznik nr 5

  Karty obiektów inżynierskich 

Ogólne specyfikacje techniczne

 

42-15 załączniki edytowalne 1-8

  

42-15 zawiadomienie o wniesieniu odwołania 10-06-2015

  42-15 kopia odwołania z 09-06-2015 

42-15 kopia odwołania - poprawione z 09-06-2015

  42-15 zmiana SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037