DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska w km 15+877-16+247, długość 0,370 km z utwardzeniem poboczy w km 16+826-17+401. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-04
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska w km 15+877-16+247, długość 0,370 km z utwardzeniem poboczy w km 16+826-17+401. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2015
Termin składania ofert 2015-05-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

  33-2015 ogloszenie o zamowieniu

33-2015 siwz

sst

33_2015 siwz wersja edytowalna

33-2015 ogloszenie o zmianie

33-2015 zmiana siwz

13-15 siwz 2

33-2015 zmiana siwz 2

kosztorys ofertowy 18-05-2015

33_2015 otwarcie-zbiorcze zestawienie ofert

33_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszj oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037