DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w km 46+450-47+300 w m. Święcko - 850 mb. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-05
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w km 46+450-47+300 w m. Święcko - 850 mb. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2015
Termin składania ofert 2015-05-20 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

29_2015 ogloszenie o zamowieniu 05_05_2015

29_2015 siwz 05_05_2015

29_2015 siwz wersja edytowalna 05_05_2015

29_2015 st 05_05_2015

29_2015 zmiana siwz 13_05_2015

29_2015 siwz wersja edytowalna 13_05_2015

29_2015 zmiana siwz 14_05_2015

29_2015 kosztorys ofertowy 14_05_2015

29_2015 odpowiedz na pytanie 18_05_2015

  29_2015 otwarcie-zbiorcze zestawienie ofert

29_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037