DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D Drukuj Email
z dnia: 2015-04-30
Nazwa zadania Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.35.2015
Termin składania ofert 2015-09-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 172, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

   ogloszenie o zamowienia

  TOM I IDW- SIWZ

TOM I IDW - SIWZ-wersja edytowalna

TOM II WSK - wzor umowy

TOM III PFU

ZAL 1 DO PFU

ZAL 2 DO PFU

ZAL 3 DO PFU

ZAL 4 DO PFU

ZAL 5 DO PFU

ZAL 6 DO PFU

ZAL 7 DO PFU

ZAL 8 DO PFU

 

zawiadomienie o wniesionym odwolaniu 15 05 2015

kopia wniesionego odwolania

 

zawiadomienie o odwolaniu 18 05 2015

kopia odwolania 18 05 2015

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 08 06 2015

zmiana tresci siwz 08 06 2015

 

zmiana siwz 29 06 2015 r

 

tom iii pfu 29 06 2015

 

tom_ii_wsk umowa wzor 29 06 2015

  tom_i_idw siwz 29 06 2015 

zmiana ogloszenia o zamowieniu 29 06 2015

  mapa

  uzgodnienia umowa

miekinia BDOT skala 1 10000

 

zmiana ogloszenia o zamowieniu 02 07 2015

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 08 07 2015

pytania i odpowiedzi 08 07 2015

 

35_2015 sprostowanie do pytania i odpowiedzi 08 07 2015

 

miekinia - uzgodnienie pkp utrzymanie 08 07 2015

rys m2 obiekt wk-3 1 - widok z boku i przekroj podluzny a3 08 07 2015

rys m5 przejscie dla zwierzat pdz - rysunek ogolny 297x550 08 07 2015

ujednolicony tom iii pfu 08 07 2015

ujednolicony tom_i_idw siwz 08 07 2015

ujednolicony tom_ii_wsk umowa wzr 08 07 2015

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 24 07 2015

pytania i odpowiedzi 180 _ 191 _zmina siwz 24 07 2015

ogloszenie o zmianie ogloszenia 24 07 2015

pytania i odpowiedzi 180 _ 191 _zmiana siwz 24 07 2015

uzgodnienie gaz system

 

35_2015 sprostowanie do pytania i odpowiedzi 08 07 2015

 

35_2015 zmiana ogloszenia o zamowieniu 2015-08-06

35_2015 zmiana siwz 2015-08-06

miekinia_ark1_

miekinia_ark2_

  miekinia_mapazasadnicza

 

35_2015 pyt_192 uzupelnienie dwg 2015-08-10

2015-08-10 uzupelnienie dwg

 

35_2015 zmiana ogloszenia o zamowieniu 2015-08-14

35_2015 zmiana siwz 2015-08-14

35_2015 TOM II_WZÓR UMOWY_ujednolicony 2015-08-14

 

35_2015 miekinia - opinia woj urzedu ochrony zabytkow we wroclawiu - pismo wza_5183_3077_2015_em z 14_08_2015r - 31_08_2015

35_2015 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz - 31_08_2015

 

 

35_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2015-09-07

 

 

2720_35_2015 info_o wyborze_oferty 2015-10-12

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037