DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-21
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 (19) ew. 20, fax 75/755 10 18 (19) wew 15
Załączniki

 

21-15 wynik

  21-15 informacja z otwarcia ofert

21-15 zmiana siwz

21-15 ogłoszenie

21-15 siwz

21-15 lokalizacja

  SSTWiORB

21-15 załączniki edytowalne1- 8

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037