DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-30
Nazwa zadania Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.8.2015.AK
Termin składania ofert 2015-04-14 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.04.2015r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Wykaz dróg - powiat wałbrzyski i świdnicki

Wykaz dróg - powiat kłodzki

 

ST

 

 

 

Załączniki edytowalne do SIWZ ( 1 - 8 )

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037