DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382; - zadanie 3. CPV 45100000-8, 45100000-1, 45111220-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-30
Nazwa zadania Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382; - zadanie 3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.17.2015
Termin składania ofert 2015-04-14 09:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

ogloszenie o wyborze oferty

zbiorcze zestawienie ofert z 14 04 2015r

 

 

17-15 siwz

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - DO ROZBIORKI 02-02-15

STWiORB

TOM II_8

decyzja nr 49-12 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

ogloszenie o zamowieniu

siwz

 

zmiana siwz 09 04 2015

zacznik nr 7 wykaz osob ktre bda uczestniczy w wykonaniu zamwienia

 

pytania i odpowiedzi 10 04 2015

zalacznik nr 1 oferta 10 04 2015

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037