DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-08
Nazwa zadania Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2015
Termin składania ofert 2015-03-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  12_2015 ogloszenie o zamowieniu 2015-03-09

12_2015 siwz 2015-03-09

pfu goledzinow 2015-03-09

12_2015 zal_1-9_edyt 2015-03-09

 

12_2015 pyt-1 2015-03-18

raport z przegladu most nr 87 km 18_700 m_goledzinow

 

12_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2015-03-24

2720_12_2015 info_o wyborze_oferty 2015-04-10

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037