DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-05
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.175.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 (19) wew. 12 fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

175-14 wynik

175-14 informacja z otwarcia

175-14 zmiana ogłoszenia

 

175-14 pytania odpowiedzi

 

  175-14 ogłoszenie

 

  175-14 SIWZ

175-14 załączniki 1-10

  Program funkcjonalno - uytkowy 

PB

 

STWiORB

175-14 załączniki edytowalne 1-8

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :