DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku długości 970 m w km 62+480 – 63+450. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-02
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku długości 970 m w km 62+480 – 63+450. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.184.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, faks 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

184-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.01.2015 r.)

 

184-14 Informacja z otwarcia ofert (17.12.2014 r.)

 

 

184-14 Odpowiedzi na pytania (10.12.2014 r.)

184-14 Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 /ZMIANA

184-14 Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2/ ZMIANA (edytowalny)

 

  184-14 Odpowiedź na pytanie (09.12.2014 r.)

Plan sytuacyjny

 

184-14 Ogłoszenie o zamówieniu (02.12.2014 r.)

184-14 SIWZ

184-14 Załączniki Nr 1-10 do SIWZ

184-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :