DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.171.2014
Termin składania ofert 2014-11-03 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  2720_171_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-10-17

2720_171_2014 siwz 2014-10-17

2720_171_2014 pfu

2720_171_2014 ekspertyza stanu technicznego

2720_171_2014 zal_1-7 2014-10-17 edyt

 

2720_171_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-11-03

 

2720_171_2014 ogloszenie wyniku 2014-11-05

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :