DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich : 1. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 900 m w km 9+250-10+150 2. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 950 m w km 30+150 – 31+100 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich :1. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 900 m w km 9+250-10+150
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.173.2014
Termin składania ofert 2014-11-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert 06 11 2014

 

 

173-14 ogloszenie o zamowieniu

173-14 siwz

173-2014-siwz-edytowalna

stwiorb

 

pytania i odpowiedzi 28 10 2014

 

plan sytuacyjny planowanej przebudowy drogi woj nr 341 28 10 2014

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 03 11 2014

pytania i odpowiedzi 03 11 2014

 

ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :