DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku w km 9+000-9+550 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku w km 9+000-9+550 CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.172.2014
Termin składania ofert 2014-11-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

ogloszenie o wyborze oferty

 

172-14 ogloszenie o zamowieniu

172-14 siwz

172-2014-siwz-edytowalna

382 -stwiorb

  pytania i odpowiedzi 28 10 2014

  plan sytuacyjny przebudowy drogi woj nr 382

 

obowiazujacy zaacznik nr 2 30 10 2014

obowiazujacy zalacznik nr 8 wzor umowy 30 10 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 30 10 214

pytania i odpowiedzi 30 10 2014

 

pyrtania i odpowiedzi 31 10 2014

obowiazujacy zalacznik nr 2 31 10 2014

 

 

zbiorcze zestawienie ofert 05 11 2014

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037