DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-14
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.158.2014
Termin składania ofert 2014-11-13 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

  2720-158-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-158-2014-siwz

2720-158-2014-decyzja-pozwolenie-wodnoprawne

  2720-158-2014-czesc-formalno-prawna-1

2720-158-2014-czesc-formalno-prawna-2

2720-158-2014-tom iv-kanalizacja-deszczowa

2720-158-2014-tom- i-rozbiorka

2720-158-2014-tom-ii-mostowa-1

2720-158-2014-tom-vii-dendrologia

2720-158-2014-tom-vi-teletechnika

2720-158-2014-tom-v-elektroenergetyka-2

2720-158-2014-tom-v-elektroenergetyka-1

2720-158-2014-tom-iii-drogowa

2720-158-2014-tom-ii-mostowa-2

2720-158-14 siwz-edytowalna

  2720-158-2014-pyt-1-32-i-odp-zmiana-siwz-www

2720-158-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-158-2014-dg-i maj 2007

2720-158-2014-dg-i czerwiec 2007

  2720-158-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  2720-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037