DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, nr 328 w Jakubowie Lubińskim. CPV 45233141-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-09
Nazwa zadania Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, nr 328 w Jakubowie Lubińskim. CPV 45233141-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.161.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-24 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg niograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Załączniki

 

161-14 ponowny wybór

161-14 wynik

 

161 - informacja z otwarcia ofert

161-14 ogłoszenie

  161-14 siwz 

161 -14-załączniki 1-8

  specyfikacje techniczne 

161 -14-załączniki edytowalne od 1 do 7

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :