DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 46+640 koło miejscowości Piotrowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-06
Nazwa zadania Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 46+640 koło miejscowości Piotrowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.163.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

163_14_ogloszenie o zamowieniu

163_14_siwz

163_14_pfu_piotrowice

163_14_specyfikacje

163_14 siwz wersja edytowalna

 

163_14_otwarcie ofert

163_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :