DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.164.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-17 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dn. 21.10.2014r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.10.2014r.

 

Pytania i odpowiedzi (Pytanie nr 1 - 5) ; zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wzór tablicy informacyjnej

 

 

SIWZ

Załączniki nr 1 - 8 do SIWZ

Załączniki nr 1- 7 do SIWZ (edytowalne)

Program funkcjonalno-użytkowy

Plan sytuacyjny

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037