DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 Stara Kraśnica-Jurczyce km 20+260 –21+160 (długość 0.900km).CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 Stara Kraśnica-Jurczyce km 20+260 –21+160 (długość 0.900km).CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.154.2014
Termin składania ofert 2014-09-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71. 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

154-14 ogloszenie o zamowieniu

154-14 siwz

154_2014 siwz wersja edytowalna

stwiorb

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

ogloszenie o wyborze oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :