DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku: od km 5+240 do km 6+425 dł. odcinka 1,185 km m. Kliszkowice. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku: od km 5+240 do km 6+425 dł. odcinka 1,185 km m. Kliszkowice. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.156.2014
Termin składania ofert 2014-10-01 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

 

155-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

155-2014-siwz

155-2014-siwz-edytowalna

155-2014-specyfikacje-techniczne

  2720-156-2014-pyt-1-9-odp-zmiana-siwz

2720-156-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-156-2014-pzt-rys-nr-1

2720-156-2014-pzt-rys-nr-2

2720-156-2014-3

  2720-156-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  156-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :