DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.145.2014
Termin składania ofert 2014-09-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

145_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-08-29

145_2014 siwz 2014-08-29

145_2014 sst

145_2014 zalaczniki 2014-08-29 edyt

 

145_2014 pyt_1-3 i odp_2014-09-08

 

145_2014 pyt_4-11 i odp_2014-09-10

145_2014 plan orientacyjny 2014-09-10

 

145_2014 pyt_12-13 i odp_2014-09-11

 

145_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-09-16

 

2720_145_2014 ogloszenie wyniku 2014-09-24

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037