DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa). Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.150.2014
Termin składania ofert 2014-09-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 166, 71 30 17 110
Załączniki

  150-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

150-2014-siwz

150-2014-siwz-edytowalna

150-2014-mapa

150-2014-specyfikacje-techniczne

  150-2014-pyt-1-i-odp-zmiana-siwz-www

150-2014-zmiana-ogloszenia

  150-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  150-14-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037