DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usunięcie odpadów i wykonanie robót budowlanych celem zakończenia realizacji obiektu, którego budowa została przerwana w 2013 r. Nazwa zadania: Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ulicy Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania Drukuj Email
z dnia: 2014-08-25
Nazwa zadania Usunięcie odpadów i wykonanie robót budowlanych celem zakończenia realizacji obiektu, którego budowa została przerwana w 2013 r. Nazwa zadania: Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ulicy Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.140.2014
Termin składania ofert 2014-09-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  140_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-08-26

140_2014 siwz 2014-08-26

140_2014 kosztorys ofertowy 2014-08-26

140_2014 zal_nr 1_3-7_a-b_9 2014-08-26 edyt

140_2014 pbipw + stwiorb

140_2014 aneks do proj_drog

 

140_2014 pyt_1-4 i odp_2014-09-05

140_2014 kosztorys ofertowy tabela 1_edyt 2014-09-05

 

140_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-09-10

 

2720_140_2014 ogloszenie wyniku 2014-09-15

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :